Tłumaczenia

Logika w języku

10 Wrz , 2017  

Każdy język naturalny, żeby można się było za jego pomocą skutecznie komunikować, musi być logiczny. Jeśli nie można w nim budować logicznych ciągów zdań, to jest on właściwie bezużyteczny. Oczywiście, wszystkie sztuczne języki także muszą takie być, a nawet podczas ich tworzenia zwraca się szczególną uwagę na logikę. Oczywiście, nie każde zdanie zbudowane w języku polskim musi być logiczne, żeby było prawidłowe i w jakiś sposób opisywało rzeczywistość. Język często pozostawia niektóre sprawy otwarte czy też niedopowiedziane – w innym wypadku nie byłoby przecież poezji, a nawet zwykłych metafor czy przenośni, którymi posługujemy się każdego dnia. Formułuje się w nim jednak mnóstwo zdań, które można przedstawić za pomocą ciągu znaków logicznych.

Język, w którym wszystkie zdania są w pełni logiczne, jest językiem bardzo praktycznym. Niestety, nie da się stworzyć takiego języka, który spełniałby powyższe kryterium i który jednocześnie nadawałby się do opisywania całej otaczającej nas rzeczywistości. Wielu filozofów przyrody pracowało nad stworzeniem takiej mowy, jednak żaden nie odniósł pełnego sukcesu. Oczywiście, naukowcy muszą posługiwać się jak najbardziej precyzyjnym i logicznym językiem. W nauce nie ma miejsca na niedopowiedzenia – tutaj wszystko musi być podane czarno na białym i to w jak najprostszej formie, która będzie dla każdego zrozumiała. My na co dzień w mowie potocznej używamy kompletnie nielogicznych zdań, które jednak są właściwie rozumiane.

Naukowcy nie mogą tak robić.


Comments are closed.