Architektura

Kiedy bank może odebrać ci dom?

13 Kwi , 2017  

Zaciąganie kredytu hipotecznego wiąże się oczywiście z ryzykiem, że w razie jego niespłacenia możemy stracić zakupiony dom. Kiedy kredytodawca ma do tego prawo? Jeśli nie zapłacisz raty w terminie po kilku dniach skontaktuje się z tobą pracownik banku, by ustalić powód takiego stanu rzeczy. Jeśli mimo ponaglenia telefonicznego nie zapłacisz, bank uruchomi drugi etap windykacji, czyli list – za jego wysłanie jesteś obciążany dodatkowym kosztem. Po niespłaceniu kolejnej raty, bank uruchamia bankowy tytuł egzekucyjny.

Nie jest tu wymagane postępowanie sądowe. Jeśli dalej nic nie wskóra, przekazuje tytuł sądowi rejonowemu, który nadaje mu tak zwaną klauzulę wykonalności. Co wtedy? Wtedy na scenie pojawia się komornik. Dostaniesz od niego pismo powiadamiające, że jeśli nie spłacisz zaległości, nieruchomość zostanie oszacowana.

To dopiero ostrzeżenie. Później dokonuje wpisu w księdze wieczystej, który mówi o wszczęciu procedury egzekucyjnej. Kolejny i ostatni etap to wystawienie twojego domu do zlicytowania. Nieruchomość musi zostać sprzedana, by zysk z niej zaspokoił wierzytelności.


Comments are closed.