Tłumaczenia

Języki trudne i łatwe

6 Sie , 2017  

Często mówi się, że dany język jest łatwy, a inny bardzo trudny do nauczenia. Tak naprawdę, nie można jednak wskazać idealnie uniwersalnych kryteriów, które pozwoliłyby robić takie oceny. Wszystko zależy przecież od tego, kto ma się uczyć danego języka – jest to w dużej mierze kwestia indywidualna. Polski należy do grupy języków słowiańskich, więc logiczne jest to, że ma sporo z nimi wspólnego. Struktura tych wszystkich języków jest dość podobna, co sprawia, że nie znając żadnej obcej mowy, łatwiej jest się nam dogadać z Rosjaninem, niż z Niemcem. Nie można jednak powiedzieć, że język rosyjski jest łatwiejszy od niemieckiego, bo byłoby to duże uproszczenie (niemiecki charakteryzuje się tym, że jest bardzo logiczny i ma mało wyjątków, co czyni go bardziej przystępnym).  Ze szkołą językową w Warszwie nauka języka niemieckiego nie będzie trudna. Na to, jakie są struktury poszczególnych języków, wpływ miało wiele różnych czynników.

Najważniejsze z nich są chyba czynniki historyczne oraz geograficzne. Na przestrzeni wieków poszczególne ludy i narody migrowały, łączyły się z innymi czy też nawet niemal całkowicie wymierały. Języki są w pewnym sensie świadectwem historii społeczności, w których funkcjonują. Ich struktury nie powstały ani z przypadku, ani z premedytacji. Kształtowały się przez tysiące lat w sposób naturalny. Ewoluowały i nadal ewoluują. Stanowią one więc bardzo ważny element każdej kultury i tradycji.

Językoznawstwo to niezwykle interesująca dziedzina wiedzy, która ściśle łączy się z wieloma innymi dziedzinami, takimi jak historia, kulturoznawstwo czy nawet logika (każdy język jest mniej lub bardziej logiczny).


Comments are closed.