Tłumaczenia

Filologia jako nauka

1 Kwi , 2018  

Wszystkie zagadnienia związane z tłumaczeniami nie miałyby racji bytu, gdyby nie istniała nauka, która od wieków stara się systematyzować lokalną i międzynarodową wiedzę językową. Mowa oczywiście o filologii, która odgrywa ogromną rolę. Możemy ją rozpatrywać na dwóch poziomach – ogólnym oraz szczegółowym.

Ten pierwszy traktuje ją jako naukę o językach, którą możemy sobie dość swobodnie dopasować do dowolnej gramatyki lub słownictwa. To dwa fundamentalne obszary, którymi każda nauka o języku się zajmuje. Potem dochodzą jeszcze rozmaite kwestie poboczne.

Filologia dedykowana konkretnemu językowi zajmuje się również treściami kultury w szerokim rozumieniu. Uwzględnia problematykę filmu, literatury czy kultury masowej. Nie obejdzie się również bez wiedzy historycznej.

W programie każdych studiów filologicznych znajdziemy przedmioty związane z historią zarówno społeczno-polityczną, jak i tą odnoszącą się do sfery kultury. Wszystko to musi być usystematyzowane oraz bogate w merytoryczną treść. Dzięki niej student wychodzi z takich zajęć bogatszy o nowe informacje.

W czasie studiów filologicznych studenci mają również okazję przygotować się do wykonywania zawodów, które są związane z różnymi obszarami aktywności. Mamy na przykład zajęcia, które pomogą w uzyskaniu specjalizacji pedagogicznej. Wówczas będzie możliwość nauczania obcego języka dzieci oraz młodzieży, a także znalezienia pracy jako lektor w szkołach językowych.

Inni z kolei mogą nabyć dodatkowe umiejętności pomocne przy tłumaczeniach.


Comments are closed.