Social Media

Czego oczekują konsumenci?

9 kw. , 2018  

Większość firm, które zdecydowały się na obecność w mediach społecznościowych bardzo dba o to, by nie stracić grona swoich sympatyków. Zabieganie o pozyskanie grupy lubiącej firmę i jej produkty należy do niezwykle trudnych zadań.

Ponadto na efekty pracy marketerów trzeba nieraz dość długo czekać, dlatego o społeczność trzeba dbać i traktować z pełną powagą. Warto po nawiązaniu dobrego kontaktu wykorzystać wiedzę konsumentów i w pełni z niej skorzystać.

Poprzez podawanie ważnych informacji o swoich działaniach firma dostaje pewne sygnały, które dobrze spożytkowane mogą jej tylko pomóc w funkcjonowaniu na rynku. Konsumenci są swoistą grupą, która spodziewa się otrzymywać od firmy aktualne informacje o nowościach i jej działalności.

Jakiekolwiek niedomówienia czy opóźnienia w komunikacji są natychmiast wychwytywane i krytycznie oceniane. Aby nie stracić dobrego kontaktu z grupą aktywnych sympatyków firmy powinny prowadzić z nimi nieustającą dyskusję i sprostać ich oczekiwaniom.


Comments are closed.